Önemli Tarihler Özet Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2017

 Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2017

Bildirilerin tam metni, hakem değerlendirmelerinden sonra, SIS ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) indekslerince taranan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi' nin özel sayısında yayınlanacaktır.

 Kongre Tarihi: 11-13 Mayıs 2017

Kongre katılım ücreti 500 liradır.  Kongre katılım ücretini Hüseyin KARADAĞ adına TR96 0003 2000 0000 0049 9059 54 Numaralı Hesaba “Kongre Katılımı” Açıklamasıyla Yatırarak Makbuzu islamkongre@yyu.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.