FIRSATLAR, İMKÂNLAR, GELİŞMELER, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kongrenin İslam dünyası üzerine araştırmalar yapan İslam dünyasının bilimsel, entelektüel gündemini yakından takip eden kişilerin görüş ve düşüncelerini, vizyonlarını ve kongrenin kapsamında ele alınacak konularla ilintili araştırma sonuçlarını, karşılıklı anlayış ve diyalog zemininde paylaşmak, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, gönenç içinde umut dolu bir geleceğe doğru yürümek ve dolayısıyla daha iyi bir dünyayı inşa etmek açısından önemli bir platform olacağına, İslam dünyasının kapsayıcı gelişimi için kıymetli ve derinlikli iç görüler ortaya koyacağına, açık, saygılı ve adil bir anlayış ve diyalektik üzerine temellendirilmiş ilişkilerin İslam uygarlığının diğer bütün global kültürlere değerli katkılarda bulunabileceği gerçeğini perçinleştireceğine inanıyoruz; Bu tür bir gerçekliğin çeşitli bilimsel platformlarda duyurulması ve anlaşılması ciddi paradigma kaymalarının ve belirsizliklerin yaşandığı günümüzde daha da önemli hale gelmiştir.