Ekonomi

  • İslam ülkelerinin ekonomik potansiyelleri,
  • Yatırım imkânları,
  • Milli gelir düzeyini etkileyen nedenler,
  • İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânları, ekonomik işbirliğinin önündeki engeller, çözüm teklifleri.