Bildir Tam Metinleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin özel sayısında yayınlanacak

Bildirilerin tam metni, hakem değerlendirmelerinden sonra, SIS ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) indekslerince taranan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi' nin özel sayısında yayınlanacaktır.