Düzenleme Kurulu

  Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ - Düzenleme Kurulu Başkanı

 Prof. Dr. Zeki TAŞTAN

 Prof. Dr. Reha SAYDAN

 Prof. Dr. Yusuf UZUN

 Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR

 Doç. Dr. İsmail Hakkı EKİN

 Doç. Dr. Bekir KOÇLAR

 
 Doç. Dr. Atilla TEMUR           
        
 Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR 
Bilişim Altyapısı
 
Doç.Dr. H. Eray ÇELİK & Araş.Gör. Emre BİÇEK
Dil Destek

Doç. Dr. CavidQASIMOV (Rusça)

Yrd. Doç. Dr. AbdulhadiTİMURTAŞ  (Arapça)

Öğr. Gör. Mehmet Şirin DEMİR (İngilizce)

 

 
Sekreterya

Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR  &  Dr. Ercüment TOPUZ
SOSYAL PROGRAM & MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERATALAY  &   Öğr. Gör. Halit YABALAK